Betlem.Maarten Betlem.1881-1957.Hilversum de Groest. - Collectie Streefoord

Betlem.Maarten Betlem.1881-1957.Hilversum de Groest.

Aquarel van Maarten Betlem (1881-1957).de Groest. Hilversum.Beeldend kunstenaar, geboren te Zaandijk, getrouwd met Hillegonda Das, schilder, aquarellist en tekenaar van vooral dorpsgezichten en oude gedeelten van Hilversum en omgeving. Om die reden heeft Betlem vooral in het Gooi, waarnaar hij op zijn negentiende jaar verhuisde, bekendheid verworven. Maarten Betlem, opgeleid als decoratieschilder dreef een aantal jaren een bedrijf op dat gebied. Niettemin ging zijn grote belangstelling uit naar tekenen en schilderen. In het bijzonder voelde hij zich aangetrokken tot het uitbeelden van oud-Hilversum. Hierbij kwam hij in contact met de plaatselijke geschiedschrijver C.L. Heek. Dankzij de samenwerking zijn van Betlems hand talloze schetsen en aquarellen bekend waardoor het sinds de aanvang van de 20e eeuw hand over hand verdwijnende landelijk aanzien van de gemeente Hilversum met grote toewijding is vastgelegd. Deze vaak van aantekeningen voorziene afbeeldingen, met betrekking tot bepaalde bijzonderheden en dagbladartikelen, zijn Betlem's levenswerk geworden. Het schilderachtige Hilversum van vroeger werd daarmee voor het nageslacht vastgelegd. Het gemeentebestuur van Hilversum kocht in 1953 een groot deel van de verzameling-Betlem aan en besloot de collectie aan het Goois Museum in bruikleen te geven.Aquarel.Gesigneerd M.Betlem. Afmetingen incl. lijst:58 x 40 cm.

« Terug