Vossen.Andre van der Vossen.1893-1963. - Collectie Streefoord

Vossen.Andre van der Vossen.1893-1963.

André van der Vossen werd 26 februari te Haarlem geboren en is op 17 mei 1963 te Overveen overleden.Het blad is in goede staat, het is alleen gevouwen geweest. Afmetingen voorstelling: 14x21 cm.Afmetingen blad: 57x30 cm Opleiding:o.a. School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten te Haarlem. Het omvangrijke abstracte oeuvre van André van der Vossen, geeft voor alles blijk van een niet aflatende drang tot experimenteren. Het wordt gekenmerkt door een grote diversiteit, niet alleen in stillistisch opzicht, maar ook wat betreft de gehanteerde technieken. (..) Stillistisch bestrijkt het werk uit de periode 1947 tot 1957 het gehele gebied tussen streng geometrische abstractie en meer poëtische, lyrische abstractie.Gemeenschapskunst : te denken valt hier aan de door William Morris in Engeland geďnstigeerde richting der ambachtelijkheid gecombineerd met een verfijnde vormgeving. In Nederland zullen o.m. Willem van Konijnenburg en Jan Toorop deze richting uitwerken in monumentale zin, terwijl professor Roland Holst de grote voorganger in Nederland wordt.Van der Vossen krijgt aan deze school o.m. een uitstekende opleiding in de houtsnede, die hij later veelvuldig zal maken. Tevens verkrijgt hij hier zijn vorming als ontwerper, (bijv. het logo van het Kon. Oudheidkundig Genootschap is van hem), een voor zijn latere werk van groot belang zijnde optiek.Houtsnede.André van der Vossen 1937. Ter ere van het huwelijk van Juliana en Bernhard. Onder de houtsnede staat een rijmprent van P.C. Boutens.

« Terug